Opis produktu:

Nawóz o równomiernych szarych granulach nie zbrylających, klasa ziarnowa 2-5 mm, min. 98%.  Zawiera 12% azotu (N) w formie amonowej i 52% fosforu (P2O5) w formie fosforanu jednoamonowego. Nawóz o bardzo dobrej dostępności zawartego w nim fosforu (96% całkowitego fosforu rozpuszcza się w wodzie). Zawiera także 3% siarki w formie siarczanowej – rozpuszczalnej w wodzie.

Przeznaczenie i stosowanie:

Fosforan amonu może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Zaleca się stosować w pierwszej kolejności na gleby ubogie w fosfor. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując fosforan amonu przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10-20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Fosforan amonu można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem, saletrą amonową i z saletrzakiem, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Kontakt: tel.: 55 232 81 58, e-mail:  magazyn@belor-polska.eu