Opis produktu:

Jest wysokoskoncentrowanym nawozem azotowym w formie wodnego roztworu saletrzano – mocznikowego. Zawiera azotanową, amonową i amidową formę azotu, zapewniając jego dostęp roślinom w okresie wegetacji. Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny. Charakteryzuje go szybkie i długotrwałe działanie. Stosowany jest do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.

Przeznaczenie i stosowanie:

Nawóz może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. Jego stosowanie wykonuje się techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu, na zdrowe i suche rośliny. Nie należy stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów.

 

Kontakt: tel.: 55 232 81 58, e-mail:  magazyn@belor-polska.eu