Opis produktu:

Saletra amonowa jest najbardziej uniwersalnym nawozem azotowym. Granula równomierna o dużej jednorodności powlekana nie zbrylająca się, klasa ziarnowa 1-4 mm, min. 95%. Zawartość: azotu (N) 34% w formie amonowej 17% w formie azotanowej 17%

Przeznaczenie i stosowanie:

Saletrę można stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, działa szybko dostarczając roślinie azot zawarty w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw. Nawóz przeznaczony jest do nawożenia pod wszystkie rośliny uprawne, użytki zielone, rośliny warzywnicze. Saletra jest nawozem o dużej jednorodności granul, pozwalającej na równomierny rozsiew i uzyskanie takiego samego stanu odżywienia azotem roślin w łanie.

Orientacyjne dawki nawozu:

Zalecana dawka 150-200 kg/ha – w zależności od wymagań dokarmianego gatunku oraz fazy rozwojowej roślin.

Kontakt: tel.: 55 232 81 58, e-mail:  magazyn@belor-polska.eu